The Textile Institute
97035949 – WingYi Leung 97036035 – Trixie(Rui) Tang 97035952 – Cameron Sibley 97036038 – Roberta Davico 97035955 – Soomin Chung 97036041 – Yu Ching Cheng 97035956 – Robert Brawn 97036044 – Yu Jiang 97035961 – Miaoyue Li 97036047 – Maria Rodriguez